O projektu

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rago – pilotní projekty a inovativní řešení pro zlepšování stavu ekosystémů“ (číslo výzvy NF Call-1 – 3.1.1.1).

Plovoucí ostrovy – podpora biodiverzity a kvality vod

Hlavním cílem projektu je podpora a obnova hnízdišť rybáka obecného (Sterna hirundo). Rybák obecný je zvláště chráněný a silně ohrožený druhem (dle Červeného seznamu obratlovců ČR) a zároveň prioritním druhem podle evropské směrnice o ptácích. Řešitelem projektu je Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické.

Rybák obecný hnízní na ostrovech a říčních štěrkových náplavech bez vegetace. Tahle místa vznikají přirozenou dynamikou říčních toků, meandrováním, kolísáním hladiny a vlnobitím. V naší krajině ale kvůli narušení či omezení přirozeného režimu vodních toků a úpravou břehů ostrovů těchto hnízdních stanovišť ubývá.

V rámci projektu instalujeme na jihomoravských rybnících 8 plovoucích ostrovů jako náhradních hnízdních stanovišt pro rybáky obecné. Ostrovy budou bezúdržbové, stabilní a mrazuvzdorné. Díky přesahu nad vodní hladinu se na ně z vody nedostanou predátoři, jako například potkan či norek americký. Během hnízdní sezóny budeme dění na ostrově pravidelně snímat fotopastí a také dronem s kamerou. Získáme tak přehled o úspěšnosti hnízdění bez nutnosti rušit ptáky lidskou přítomností.

Novinkou bude doplnění hnízdních ostrovů o plovoucí vegetační ostrovy.

Plovoucí vegetační ostrovy budou kotveny v blízkosti hnízdních ostrovů. Poskytnou zázemí pro mláďata rybáků v době, kdy se učí létat. Hnízdní ostrovy totiž kvůli ochraně hnízd před predátory nemají pozvolné břehy. Mláďata při svých neobratných pokusech padají do vody, odkud se nemohou jednoduše dostat zpět na hnízdo. Pak krouží ve vodě a mohou zahynout vyčerpáním nebo být ulovena. Vegetační ostrovy poskytnou mláďatům dočasný úkryt, ve kterém mohou být dokrmena rodiči a odpočinout si před dalším pokusem o vzlétnutí. Zároveň díky fotosyntéze zakořeněných rostlin pomůžou snížít obsah živin v živinami bohatých vodách rybníků a vytvoří stanoviště pro další (nejen ptačí) druhy.

Konstrukce vegetačního ostrova je složena z gabionových sítí, do kterých je uchycena rohož z kokosových vláken. Do rohože jsou zasazeny vodní rostliny, např. ostřice, sítiny, vodní kosatce. Gabionová konstrukce je lehká a zároveň dostatečně pevná a odolná. Je ukotvena k rybničnímu dnu a nadnášena plováky. Výhodou této konstrukce je také variabilita. Vegetační ostrovy lze z jednotlivých dílů (2 x 1 m) složit do různých tvarů.

Konstrukci a technologii výroby vegetačních ostrovů vyvinula společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v rámci projektu TH02030633. Konstrukční řešení jsou chráněna užitným vzorem č. 34438.

Comments are closed.