Hnízdní ostrovy pro chráněné vodní ptáky

Hlavním cílem projektu je podpora a obnova hnízdišť zvláště chráněného a silně ohroženého ptačího druhu, rybáka obecného (Sterna hirundo). V rámci projektu instalujeme 8 plovoucích ostrovů jako náhradních hnízdních stanovišt pro rybáky. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rago – pilotní projekty a inovativní řešení pro zlepšování stavu ekosystémů".