Financování

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Více o Norských fondech najdete na webu Ministerstva financí ČRStátního fondu životního prostředí ČR.

Název projektu: Plovoucí ostrovy – podpora biodiverzity a kvality vod

Hlavní řešitel: Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek

Realizace: 1. května 2022 – 30. dubna 2024

Dotační program SFŽP: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Výzva: Rago – pilotní projekty a inovativní řešení pro zlepšování stavu ekosystémů (NF Call-1 – 3.1.1.1)

Celkové způsobilé výdaje: 9 082 715 Kč

Dotace z FM Norska: 6 948 277 Kč

Dotace Státního fondu životního prostředí: 1 226 167 Kč

Vlastní prostředky řešitele: 908 272 Kč

Comments are closed.